HPE DL360 Gen11服务器1U机架式高密度低延迟适用数据库集群主机

  • 批发价格: 21000

    批发量:>1

产品详情

HPE DL360 Gen11服务器1U机架式高密度低延迟适用数据库集群主机,批发价,价格:21000,厂家直销,HPE DL360 Gen11服务器1U机架式高密度低延迟适用数据库集群主机,免费拿样。